Prázdny
Prázdny

INŠTALÁCIA PODLAHY

kLINCOVANIE

Prázdny
Prázdný

Inštalácia podlahy - KLINCOVANIE DO ROŠTU

Tento spôsob inštalácie sa používa pri drevenom podklade. Vhodný materiál na podklad je masívne drevo v rošte, prípadne adekvátne hrubá preglejka. Nevhodné sú OSB dosky alebo drevotrieskové dosky.  Sú situácie kedy je tento druh pokládky jediný možný. Klincovanie je výhodné aj pri obkladoch stien. Namiesto špeciálnych klincov je možné použiť vhodné vruty do dreva.

Vo všeobecnosti, parkety sa začínajú pokladať pozdĺž dlhšej steny, kolmo na kratšie steny. Prvý rad umiestnime na kriedou vopred nakreslenú čiaru. Medzi prvým radom a pozdĺžnou stenou necháme medzeru cca 18mm. Táto medzera bude prekrytá lištami. Aby sme sa uistili, že prvý rad je pevne prichytený, upevníme ho klinmi, prípadne priamo priklincujeme k podkladu. Ďalšie rady klincujeme priamo do drážky parkety v 45-50 stupňovom uhle tak, aby klince neboli viditelné.

Klincovanie je možné použiť do dreveného roštu tvoreného z hranolčekov 2x2cm ktoré sú pevne uchytené k podkladu. Medzery medzi hranolčekmi doporučujeme 30cm.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Pripravenosť podkladu:

 Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” Podklady teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % percentá, anhydritové potery maximálne 0,5 percenta. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4.
Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra vo forme vaničky a okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje musia byť prelepené.

U nepodpivničených priestorov a základoch, pri ktorých nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vlhkosti, je treba položiť fóliu z umelej hmoty v hrúbke minimálne 1,2 milimetra alebo obdobnú parozábranu. Pásy musia byť spolu natrvalo zlepené a pri stenách vytiahnuté do výšky vo forme vaničky.
 

Základné podmienky inštalácie:

Všetok inštalačný materiál (parkety, lepidlá, parozábranová podložka) by mal byť umiestnený do miesta inštalácie minimálne 4 dni pred samotnou inštaláciou. Balenia parkiet nerozbalujte. Pred pokládkou skontrolujte, či balenie neobsahuje poškodené parkety. Masívna dubová podlaha je prírodný produkt a preto sa môžu jednotlivé diely podlahy farebne a štruktúrov odlišovať. Pre rovnomernejšie rozdelenie farebných a štruktúrnych odchýliek odporúčame pred pokládkou premiešať niekoľko (4-6) balení parkiet. Vhodné podmienky na pokládku podlahy sú pri izbovej teplote cca 18- 21°C , pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55-60%.

Naša podlaha je zložená s rôznych dĺžok parkiet kôli umocneniu prírodného charakteru podlahy. Je potrebné aby inštalatér ukladal diely v harmonickom mixe krátkych stredných a dlhých dielov, aby sa nevyskytovali v jednej čast miestnosti len dlhé a inde len krátke parkety.

Prehľad rôznych spôsobov montáže: 

Spôsob montáže kvalita náklady náročnosť montáže + výhody                        - nevýhody
Celoplošným lepením ***** ***** ***** (len pre profesinálnu montáž) + podlahové vykurovanie + akustika +veľké plochy - náklady na lepidlo
Samolepiaci systém ELASTILON **** **** **      (jednoduchá montáž) + bez lepenia do podkladu + akustika +veľké plochy + mäkší došlap - náklady na systém
Húsenicové lepenie *** *** ***     (stredne náročná montáž) + nízke náklady na lepidlo + veľké plochy - akustika
Klincovanie ** ** **      (jednoduchá montáž, nutný rošt) + nízke náklady - špecifické využitie - akustika 
Lepenie spoja  * * *        (veľmi jednoduchá montáž) + nízke náklady - prerušenie väčšej plochy - akustika - vlastnosti plávajúcej klik podlahy

 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky.    
Zmeniť nastavenia